Báo cáo thường niên

Tin mới

Template: C:\Website\CompanyWebsite\Vinacap\Template\Articles\ArticleDetail.htm hiện không tồn tại

Báo cáo thường niên

LỰA CHỌN ĐƠN VỊ KIỂM TOÁN BCTC 2018

  • Triển khai Nghị Quyết số 38/18/NQ-HĐQT ngày 22/06/2018 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Viễn thông Điện tử VINACAP, Tổng Giám đốc Công ty xin thông báo: Lựa chọn đơn vị kiểm toán để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018 Công ty CP Viễn thông Điện tử VINACAP là Công ty TNHH hãng kiểm toán AASC được thành lập và hoạt động theo giấy phép kinh doanh số 0100111105 do Sở kế hoạch và đầu tư Thành Phố Hà Nội cấp.

    Chi tiết Quý Cổ đông tải thông báo Tại đây

  • Tags: