Quan hệ cổ đông

Quan hệ cổ đông

08/09/2022

Quyết định bổ nhiệm chức vụ Phó Tổng GIám Đốc...

Quyết định bổ nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám Đốc công ty
21/03/2022

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022 CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN VIỄN THÔNG ĐIỆN TỬ VINACAP DIỄN RA THÀNH CÔNG TỐT ĐẸP!!!

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
15/02/2022

Thư mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

Thư mời họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022
27/01/2022

Xem chi tiết tại bài viết

Thông báo chốt danh sách cổ đông 2022
18/01/2022

Thông tin chi tiết về báo cáo tình hình quản trị công ty 2021

Báo cáo tình hình quản trị công ty 2021
04/06/2021

Xem chi tiết trong bài viết

THÔNG BÁO CHI TRẢ CỔ TỨC 2021
07/04/2021

Văn Kiện Đại Hội Đồng Cổ Đông Năm 2021

Văn Kiện Đại Hội Đồng Cổ Đông Năm 2021
02/04/2021

Thông báo họp Đại Hội Cổ Đông 2021

Thông báo họp đại hội cổ đông 2021
18/03/2021

BÁO CÁO
Về thay đổi sở hữu của cổ đông lớn, nhà đầu tư nắm giữ từ 5% trở lên cổ phiếu/ chứng chỉ quỹ đóng

REPORT ON OWNERSHIP CHANGES OF MAJOR SHAREHOLDERS/INVESTORS HOLDING 5% OR MORE OF SHARES/CLOSE-ENDED FUND CERTIFICATES

BÁO CÁO VỀ THAY ĐỔI SỞ HỮU CỦA ÔNG PHẠM VĂN TRUNG KIÊN QUỸ ĐÓNG (CẬP NHẬT LẦN 2 + 3)
18/03/2021

BÁO CÁO
Về thay đổi sở hữu của cổ đông lớn, nhà đầu tư nắm giữ từ 5% trở lên cổ phiếu/ chứng chỉ quỹ đóng

REPORT ON OWNERSHIP CHANGES OF MAJOR SHAREHOLDERS/INVESTORS HOLDING 5% OR MORE OF SHARES/CLOSE-ENDED FUND CERTIFICATES

BÁO CÁO VỀ THAY ĐỔI SỞ HỮU CỦA ÔNG NGÔ PHÚC LÂM QUỸ ĐÓNG
15/03/2021

BÁO CÁO
Về thay đổi sở hữu của cổ đông lớn, nhà đầu tư nắm giữ từ 5% trở lên cổ phiếu/ chứng chỉ quỹ đóng

REPORT ON OWNERSHIP CHANGES OF MAJOR SHAREHOLDERS/INVESTORS HOLDING 5% OR MORE OF SHARES/CLOSE-ENDED FUND CERTIFICATES

BÁO CÁO VỀ THAY ĐỔI SỞ HỮU CỦA ÔNG PHẠM VĂN TRUNG KIÊN QUỸ ĐÓNG
03/03/2021

Con trai ông Ngô Hoàng Phương - Chủ tịch HĐQT đăng ký mua 1.602.536 CP

Công bố thông tin VTE - Ngô Phúc Lâm
03/03/2021

Em rể vợ ông Ngô Hoàng Phương - Chủ tịch HĐQT đăng ký bán 1.602.536 CP

Công bố thông tin VTE - Phạm Văn Trung Kiên
08/05/2020

Kính mời Quý cổ đông tham dự họp TRỰC TUYẾN theo đường dẫn sau:

HTTPS://MEET.GOOGLE.COM/OJV-OEOZ-MUI

PHÒNG HỌP TRỰC TUYẾN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2020
08/05/2020

Kính mời Quý cổ đông tải VĂN KIÊN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2020 theo đường dẫn sau:

https://drive.google.com/file/d/1AMAdMDaixjXQsK8TickPkdKIS093XoyX/view?usp=sharing

VĂN KIỆN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2020
08/05/2020

Kính mời Quý cổ đông tải THẺ BIỂU QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG theo đường dẫn sau:
 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf7Iw8hTc9PQujhMg76SZ7W9UmdeX1Q7B6OJtKgZkmX9V-FIA/viewform

THẺ BIỂU QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2020
06/05/2020

Báo cáo tình hình quản trị công ty Cổ Phần Điện Tử Viễn Thông Vinacap

Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2019
06/05/2020

Phụ lục 4 - Báo cáo thường niên năm 2019 công ty Cổ Phần Viễn Thông Điện Tử Vinacap

Báo cáo thường niên Vinacap năm 2019
05/05/2020

THÔNG BÁO 

V/v Điều chỉnh thời gian họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2020

KÍNH GỬI: QUÝ CỔ ĐÔNG CÔNG TY CP VIỄN THÔNG ĐIỆN TỬ VINACAP

Ngày 10/04/2020, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Viễn thông Điện tử Vinacap đã gửi Thông báo/thư mời họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2020 số 01/20/TB-HĐQT về việc mời họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2020 tổ chức vào hồi 8h ngày 24/04/2020.

Để phù hợp với thực tế công tác tổ chức đại hội, Hội đồng Quản trị Công ty  xin thông báo điều chỉnh thời gian họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2020 như sau:

  1. Thời gian: 08h thứ 3, ngày 12 tháng 05 năm 2020.
  2. Địa chỉ tham dự trực tuyến: HTTPS://MEET.GOOGLE.COM/OJV-OEOZ-MUI
  3. Các nội dung khác như thông báo số 01/20/TB-HĐQT  ngày 10/04/2020.
  4. Mọi thông tin liên quan đến đại hội, Quý vị Cổ đông vui lòng liên hệ:

Công ty Cổ phần Viễn thông Điện tử VINACAP

Địa chỉ: Tầng 3 Tòa nhà N03-T5 Khu Đoàn Ngoại Giao, Phường Xuân Tảo, Quận Bắc Từ Liêm, TP Hà Nội.

Liên hệ:         Ms Giang –0904 323 469 - Email: giangvh@vinacap.vn;

        Ms Khuyên - Email: khuyenvinacap@gmail.com

Trân trọng thông báo./

 

Điều chỉnh thời gian họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2020
Tổng số 72 - Trang 1/3