Quan hệ cổ đông

Tin mới

Bật mí cách đọc thông số in trên dây cáp mạng

Bật mí cách đọc thông số in trên dây cáp mạng

Ta thường thấy trên thân dây cáp mạng có khá...
Cách thiết kế hệ thống mạng cho gia đình

Cách thiết kế hệ thống mạng cho gia đình

Tự set-up mạng cho gia đình có khó không? Có cần...
Các lưu ý khi lựa chọn và sử dụng dây cáp mạng LAN

Các lưu ý khi lựa chọn và sử dụng dây cáp mạng LAN

Trên thị trường hiện nay có cực nhiều các doanh...

Quan hệ cổ đông

08/05/2020

Kính mời Quý cổ đông tham dự họp TRỰC TUYẾN theo đường dẫn sau:

HTTPS://MEET.GOOGLE.COM/OJV-OEOZ-MUI

PHÒNG HỌP TRỰC TUYẾN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2020
08/05/2020

Kính mời Quý cổ đông tải VĂN KIÊN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2020 theo đường dẫn sau:

https://drive.google.com/file/d/1AMAdMDaixjXQsK8TickPkdKIS093XoyX/view?usp=sharing

VĂN KIỆN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2020
08/05/2020

Kính mời Quý cổ đông tải THẺ BIỂU QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG theo đường dẫn sau:
 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf7Iw8hTc9PQujhMg76SZ7W9UmdeX1Q7B6OJtKgZkmX9V-FIA/viewform

THẺ BIỂU QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2020
06/05/2020

Báo cáo tình hình quản trị công ty Cổ Phần Điện Tử Viễn Thông Vinacap

Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2019
06/05/2020

Phụ lục 4 - Báo cáo thường niên năm 2019 công ty Cổ Phần Viễn Thông Điện Tử Vinacap

Báo cáo thường niên Vinacap năm 2019
05/05/2020

THÔNG BÁO 

V/v Điều chỉnh thời gian họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2020

KÍNH GỬI: QUÝ CỔ ĐÔNG CÔNG TY CP VIỄN THÔNG ĐIỆN TỬ VINACAP

Ngày 10/04/2020, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Viễn thông Điện tử Vinacap đã gửi Thông báo/thư mời họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2020 số 01/20/TB-HĐQT về việc mời họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2020 tổ chức vào hồi 8h ngày 24/04/2020.

Để phù hợp với thực tế công tác tổ chức đại hội, Hội đồng Quản trị Công ty  xin thông báo điều chỉnh thời gian họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2020 như sau:

  1. Thời gian: 08h thứ 3, ngày 12 tháng 05 năm 2020.
  2. Địa chỉ tham dự trực tuyến: HTTPS://MEET.GOOGLE.COM/OJV-OEOZ-MUI
  3. Các nội dung khác như thông báo số 01/20/TB-HĐQT  ngày 10/04/2020.
  4. Mọi thông tin liên quan đến đại hội, Quý vị Cổ đông vui lòng liên hệ:

Công ty Cổ phần Viễn thông Điện tử VINACAP

Địa chỉ: Tầng 3 Tòa nhà N03-T5 Khu Đoàn Ngoại Giao, Phường Xuân Tảo, Quận Bắc Từ Liêm, TP Hà Nội.

Liên hệ:         Ms Giang –0904 323 469 - Email: giangvh@vinacap.vn;

        Ms Khuyên - Email: khuyenvinacap@gmail.com

Trân trọng thông báo./

 

Điều chỉnh thời gian họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2020
01/10/2019

KÍNH GỬI: QUÝ CỔ ĐÔNG CÔNG TY CP VIỄN THÔNG ĐIỆN TỬ VINACAP

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Viễn thông Điện tử VINACAP trân trọng kính mời Quý Cổ đông Công ty tới tham dự phiên họp Đại hội đồng Cổ đông bất thường năm 2019 với nội dung như sau:

THÔNG BÁO MỜI HỌP   ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2019
27/08/2019

VTE Thông báo: Về ngày đăng ký cuối cùng đểthực hiện quyền “Tham dự ĐHĐCĐ bất thường năm 2019 để Miễn nhiệm TV HĐQT và Bầu bổ sung TV HĐQT Công ty nhiệm kỳ III (2017-2022) theo Văn bản của Tập đoàn VNPT” và “Chi trả cổ tức theo NQ ĐHĐCĐ thường niên năm 2019”

Thông báo chốt DCSD để tổ chức ĐHĐCĐ bất thường năm 2019 và Chi trả cổ tức theo NQ ĐHĐCĐ 2019
15/08/2019

Kính gửi: QUÝ CỔ ĐÔNG CÔNG TY CP VIỄN THÔNG ĐIỆN TỬ VINACAP

Tên tổ chức phát hành: Công ty CP Viễn thông Điện tử VINACAP

Tên giao dịch: Công ty CP Viễn thông Điện tử VINACAP

Trụ sở chính: Dốc vân, xã Yên viên, huyện Gia lâm, thành phố Hà nội.

Chúng tôi thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho Chứng khoán sau:

T/B: Về ngày đăng ký cuối cùng để lấy ý kiến bằng văn bản của cổ đông về việc Miễn nhiệm TV HĐQT và Bầu bổ sung TV HĐQT Công ty nhiệm kỳ III (2017-2022) theo Văn bản của Tập đoàn VNPT
09/05/2019

KÍNH GỬI: QUÝ CỔ ĐÔNG CÔNG TY CP VIỄN THÔNG ĐIỆN TỬ VINACAP

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Viễn thông Điện tử VINACAP trân trọng kính mời Quý Cổ đông Công ty tới tham dự phiên họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2019 với nội dung như sau:

THƯ MỜI HỌP   ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
24/04/2019

Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) thông báo về ngày đăng ký cuối cùng như sau:

  • Tên tổ chức phát hành:   Công ty cổ phần Viễn thông Điện tử VINACAP
  • Tên chứng khoán:           Công ty cổ phần Viễn thông Điện tử VINACAP
  • Mã chứng khoán:            VTE

Về ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán.
29/11/2018

Thực hiện Nghị quyết HĐQT về việc miễn nhiệm Phó Tổng giám đốc Công ty (Theo nguyện vọng cá nhân) và thay đổi tên Chủ tịch HĐQT Công ty.

CBTT BẤT THƯỜNG VỀ THAY ĐỔI NHÂN SỰ CHỦ CHỐT VÀ THAY ĐỔI TÊN CHỦ TỊCH HĐQT CÔNG TY
18/10/2018

Công ty cổ phần Viễn thông Điện tử VINACAP thông báo về ngày trả cổ tức bằng tiền mặt sau:

Tên tổ chức phát hành:  Công ty cổ phần Viễn thông Điện tử VINACAP

Tên chứng khoán:          Cổ phiếu Công ty cổ phần Viễn thông Điện tử VINACAP

Mã chứng khoán:            VTE

VTE - TRẢ CỔ TỨC NĂM 2017 BẰNG TIỀN
12/07/2018

(VTE): Ông Đinh Quang Hữu - Thành viên BKS đăng ký bán 28.600 CP

- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Đinh Quang Hữu

- Chức vụ hiện nay tại TCNY: Thành viên BKS

- Mã chứng khoán: VTE

- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 28.600 CP (tỷ lệ 0,18%)

- Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 28.600 CP

- Mục đích thực hiện giao dịch: Cân đối tài chính cá nhân

- Phương thức giao dịch: Thỏa thuận và khớp lệnh

- Ngày dự kiến bắt đầu giao dịch: 25/07/2018

- Ngày dự kiến kết thúc giao dịch: 23/08/2018.

Ông Đinh Quang Hữu - Thành viên BKS đăng ký bán 28.600 CP
03/07/2018

Triển khai Nghị Quyết số 38/18/NQ-HĐQT ngày 22/06/2018 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Viễn thông Điện tử VINACAP, Tổng Giám đốc Công ty xin Công bố thông tin bất thường về thay đổi nhân sự chủ chốt:

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG VỀ THAY ĐỔI NHÂN SỰ CHỦ CHỐT
03/07/2018

Triển khai Nghị Quyết số 38/18/NQ-HĐQT ngày 22/06/2018 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Viễn thông Điện tử VINACAP, Tổng Giám đốc Công ty xin thông:

LỰA CHỌN ĐƠN VỊ KIỂM TOÁN BCTC 2018
07/06/2018

Ngày 07/06/2018, Công ty VINACAP đã tổ chức thành cong ĐHĐCĐ 2018 theo đó Đại hội đã thông qua:

KẾT QUẢ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018
30/05/2018

Căn cứ Quyết định số 291/QĐ-SGDHN ngày 29/05/2018 của Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội về việc “Chấp thuận đăng ký giao dịch cổ phiếu của Công ty Cổ phần Viễn thông Điện tử VINACAP’ và Thông báo số 547/TB-SGDHn ngày 29/05/2018 của Sở Giao dịch chứng khoán  Hà Nội về “Ngày giao dịch đầu tiên cổ phiếu đăng ký giao dịch của Công ty Cổ phần viễn thông Điện tử VINACAP”.

Thông báo về ngày giao dịch đầu tiên cổ phiếu VINACAP trên Upcom
28/05/2018

Công ty Cổ phần Viễn thông Điện tử VINACAP đã nhận được công văn chấp thuận đăng ký giao dịch trên sàn giao dịch Upcom của Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội với các nội dung như sau:

ĐĂNG KÝ GIAO DỊCH VÀ NGÀY GIAO DỊCH ĐẦU TIÊN CỔ PHIẾU VINACAP TRÊN UPCOM
23/05/2018

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Viễn thông Điện tử VINACAP trân trọng kính mời Quý Cổ đông Công ty tới tham dự phiên họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2017 với nội dung như sau:

Thư mời và Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018
Tổng số 55 - Trang 1/2