Quan hệ cổ đông

Tin mới

Template: C:\Website\CompanyWebsite\Vinacap\Template\Articles\ArticleDetail.htm hiện không tồn tại

Quan hệ cổ đông

LỰA CHỌN CÔNG TY KIỂM TOÁN ĐỂ KIỂM TOÁN BCTC NĂM 2014

  • Công ty Cổ phần Viễn thông Điện tử VINACAP lựa chọn Công ty TNHH hãng kiểm toán AASC để Kiếm toán Báo cáo tài chính năm 2014 theo thông báo dưới đây:

    Thông báo lựa chọn Công ty Kiểm toán để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2014

  • Tags: