Quan hệ cổ đông

Quan hệ cổ đông

15/06/2015

Ngày 11 tháng 6 năm 2015, Công ty CP Viễn thông Điện tử VINACAP đã tổ chức thành công ĐHĐCĐ thường niên năm 2015. Đại hội đã thông qua Biên bản và Nghị Quyết ĐH như sau:

1: Biên bản ĐHĐCĐ 2015, tải Tại đây

2: Nghị quyết ĐHĐCĐ 2015, tải Tại đây

biên bản, nghị quyết đhcđ thường niên năm 2015
10/04/2015

Công ty Cổ phần Viễn thông Điện tử VINACAP chốt danh sách Cổ đông để tổ chức ĐHCĐ thường niên 2015 theo thông báo sau....

CHÔT DANH SÁCH CỔ ĐÔNG ĐỂ TỔ CHỨC ĐHCĐ THƯỜNG NIÊN 2015
06/04/2015

Công ty CP Viễn thông Điện tử VINACAP kính mời Quý cổ đông Công ty tham khảo, dowload tài liệu để đăng ký tham dự đại HĐCĐ thường niên Công ty năm 2015.

Danh sách tài liệu của Quý cổ đông:

tài liệu tham dự đại hội đồng cổ đông thường niên 2015
10/07/2014

Công ty Cổ phần Viễn thông Điện tử VINACAP lựa chọn Công ty TNHH hãng kiểm toán AASC để Kiếm toán Báo cáo tài chính năm 2014...

LỰA CHỌN CÔNG TY KIỂM TOÁN ĐỂ KIỂM TOÁN BCTC NĂM 2014
Tổng số 64 - Trang 3/3