VINACAP KIM LONG

BoD through the period

NEWS

BOARD OF DIRECTORS THROUGH THE AGES

Công ty Cổ phần Vinacap Kim Long là thành viên Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT) và Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) là một trong những đơn vị hàng đầu trong Sản xuất, kinh doanh các loại Dây, Cáp và Thiết bị điện, các thiết bị đầu cuối…

Chúng tôi tự hào là đơn vị vinh dự được nhận Huân chương Lao động và nhiều bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, Thành phố, Bộ, Ngành về các thành tích trong hoạt động thiết kế sản phẩm, tổ chức – điều hành sản xuất, xuất khẩu cũng như góp phần vào sự nghiệp phát triển cộng đồng các Doanh nghiệp Việt Nam. Trên thị trường trong nước và Quốc tế, các sản phẩm mang thương hiệu VinaCap đang ngày càng khẳng định được uy tín về chất lượng sản phẩm và dịch vụ hàng đầu.

Trong suốt quá trình hơn 30 năm xây dựng và trưởng thành từ thời kỳ liên doanh đến cổ phần hoá, VINADAESUNG – VINACAP đã hình thành nên tên tuổi của mình trong sự nghiệp phát triển bền vững của thị trường Việt Nam. Ngày nay, điều kiện kinh tế đất nước đang dần đuổi kịp các nước láng giềng châu Á và chắc chắn rằng, đối với chúng ta đây quả thật là điều đáng mừng. Nhưng trên hết công ty chúng tôi phát triển bền vững được như ngày hôm nay là nhờ vào các khách hàng trung thành đã luôn tin tưởng vào sản phẩm, cũng như chất lượng sản phẩm của Công ty chúng tôi. Và hy vọng rằng, quý vị sẽ ủng hộ VINACAP trong lĩnh vực kinh doanh mới, lĩnh vực công nghệ thông tin với thương hiệu AVIO

Đối với khách hàng, chúng tôi cam kết tiếp tục đổi mới để cung cấp nhu cầu riêng biệt của mọi người. Chúng tôi hứa sẽ không ngừng hoàn thiện mình để làm sao đem đến cho khách hàng những dịch vụ hoàn hảo nhất.

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ QUA CÁC THỜI KÌ

1992 1. Đỗ Trung Tá – Đại diện vốn của VNPT, Nguyên Bộ trưởng Bộ Bưu chính Viễn thông VN

2. Mai Thanh Hải – Thành viên

3. Si Baek Yang – Đại diện vốn của Công ty Cáp DAESUNG

4. Young Woo Kwon – Thành viên, Giám đốc Điều hành Cty Cáp DAESUNG

5. Jong Gun Lee – Thành viên, Tổng Giám đốc Cty Cáp DAESUNG

1993 1. Đỗ Trung Tá – Chủ tịch HĐQT, Nguyên Bộ trưởng Bộ Bưu chính Viễn thông Việt Nam

2. Si Baek Yang – P. Chủ tịch HĐQT, Chủ tịch HĐQT DAESUNG

3. Young Woo Kwon – Ủy viên, Kiêm Tổng GĐ Điều hành VNDS

4. Mai Thanh Hải – Ủy viên, Kiêm Phó Tổng GĐ Điều hành VNDS

5. Đoàn Ngọc Chung – Ủy viên, Tổng Giám đốc VNPT


1994 1. Nguyễn Hữu Bản – Chủ tịch HĐQT, Phó Tổng GĐ Công ty BCVT – VN

2. Si Baek Yang – P. Chủ tịch HĐQT, Chủ tịch HĐQT DAESUNG

3. Young Woo Kwon – Ủy viên, Giám đốc Điều hành DAESUNG

4. Lee, Jong – Gun – Ủy viên, Kiêm Tổng GĐ Điều hành VNDS

5. Mai Thanh Hải – Ủy viên, Kiêm Phó Tổng GĐ Điều hành VNDS

1995 1. Young Woo Kwon – Chủ tịch HĐQT, GĐ Điều hành cao cấp DAESUNG

2. Nguyễn Hữu Bản – P. Chủ tịch HĐQT, Phó Chủ tịch HĐQT VNPT

3. Si Baek Yang – Ủy viên, Chủ tịch HĐQT DAESUNG

4. Lee, Jong – Gun – Ủy viên, Kiêm GĐ Điều hành VNDS

5. Mai Thanh Hải – Ủy viên, Kiêm Phó GĐ Điều hành VNDS


1996 1. Nguyễn Văn Kiên – Chủ tịch HĐQT, Nguyên Trưởng ban Kế hoạch VNPT

2. Si Baek Yang – P. Chủ tịch HĐQT, Chủ tịch HĐQT DAESUNG

3. KimChae Hwan -Ủy viên

4. Lee, Jong Gun – Ủy viên, Kiêm GĐ Điều hành VNDS

5. Mai Thanh Hải – Ủy viên, Kiêm Phó GĐ Điều hành VNDS

1997 1. Nguyễn Văn Kiên – Chủ tịch HĐQT, Nguyên Trưởng Ban Kế hoạch Tổng Công ty BCVT – VN

2. Si Baek Yang – P. Chủ tịch HĐQT, Chủ tịch HĐQT DAESUNG

3. Lee, Jong Gun – Ủy viên, Kiêm Tổng GĐ Công ty VNDS

4. Mai Thanh Hải – Ủy viên, Kiêm Phó Tổng GĐ Công ty VNDS


1999 1. Nguyễn Văn Kiên – Chủ tịch HĐQT, Nguyên Trưởng Ban Kế hoạch Tổng Công ty BCVT – VN

2. Si Baek Yang – P. Chủ tịch HĐQT, Chủ tịch HĐQT DAESUNG

3. Lee, Jong Gun – Ủy viên, Phó Chủ tịch VNDS – KOREA

4. Kim Sung – Joo – Ủy viên, Kiêm Tổng GĐ Công ty VNDS

5. Mai Thanh Hải – Ủy viên, Kiêm Phó Tổng GĐ Công ty VNDS

2000 1. Si Baek Yang – Chủ tịch HĐQT, Chủ tịch HĐQT DAESUNG

2. Nguyễn VănKiên – P. Chủ tịch HĐQT, Nguyên Trưởng ban Kế hoạch VNPT

3. Lee, Jong Gun – Ủy viên, Phó Chủ tịch VNDS – KOREA

4. Kim Sung – Joo – Ủy viên, Kiêm Tổng GĐ Công ty VNDS

5. Mai Thanh Hải – Ủy viên, Kiêm Phó Tổng GĐ Công ty VNDS


2001 1. Si Baek Yang – Chủ tịch HĐQT, Chủ tịch HĐQT DAESUNG

2. Nguyễn Văn Kiên – P. Chủ tịch HĐQT, Nguyên Trưởng ban Kế hoạch VNPT

3. Lee Jong Gun – Ủy viên, Phó Chủ tịch VNDS – KOREA

4. Chin, Byung Hyun – Ủy viên, Kiêm Tổng GĐ Công ty VNDS

5. Mai Thanh Hải – Ủy viên, Kiêm Phó Tổng GĐ Công ty VNDS

2002 1. Nguyễn Văn Kiên – Chủ tịch HĐQT, Nguyên Trưởng ban Kế hoạch VNPT

2. Lee Jong Gun – P. Chủ tịch HĐQT, Phó Chủ tịch VNDS – KOREA

3. Francois blondeau – Ủy viên, Đại diện NEXANS – KOREA tại Việt nam

4. Chin, Byung – Hyun – Ủy viên, Kiêm Tổng GĐ Công ty VNDS

5. Mai Thanh Hải – Ủy viên, Kiêm Phó Tổng GĐ Công ty VNDS


2003 1. Song, Yoon – Yong – Chủ tịch HĐQT

2. Nguyễn Văn Kiên – P. Chủ tịch HĐQT, Nguyên Trưởng ban Kế hoạch VNPT

3. Francois blondeau – Ủy viên, Đại diện NEXANS – KOREA tại Việt nam

4. Chin, Byung – Hyun – Ủy viên, Kiêm Tổng GĐ Công ty VNDS

5. Mai Thanh Hải – Ủy viên, Kiêm Phó Tổng GĐ Công ty VNDS

2004 1. Nguyễn Văn Kiên – Chủ tịch HĐQT, Nguyên Trưởng ban Kế hoạch VNPT

2. Song, Yoon – Yong – P. Chủ tịch HĐQT

3. Michel Lemaire – Ủy viên, Đại diện NEXANS tại Việt nam

4. Lee, Jong Gun – Ủy viên, Kiêm Tổng GĐ Công ty VNDS

5. Mai Thanh Hải – Ủy viên, Kiêm Phó Tổng GĐ Công ty VNDS


2005 1. Nguyễn Văn Kiên – Chủ tịch HĐQT, Nguyên Trưởng ban Kế hoạch VNPT

2. Michel Lemaire – P. Chủ tịch HĐQT

3. Patrick. Thevenoux – Ủy viên, Đại diện NEXANS tại Việt nam

4. Lee, Jong Gun – Ủy viên, Kiêm Tổng GĐ Công ty VNDS

5. Mai Thanh Hải – Ủy viên, Kiêm Phó Tổng GĐ Công ty VNDS

2006 1. Nguyễn Văn Kiên – Chủ tịch HĐQT, Nguyên Trưởng ban Kế hoạch Tập đoàn BCVT – VN

2. Michel Lemaire – P. Chủ tịch HĐQT

3. Patrick. Thevenoux – Ủy viên, Đại diện NEXANS tại Việt nam

4. Lee, Jong Gun – Ủy viên, Kiêm Tổng GĐ Công ty VNDS

5. Ngô Hồng Quân – Ủy viên, Kiêm Phó Tổng GĐ Công ty VNDS


03/2007 1. Michel Lemaire – Chủ tịch HĐQT

2. Nguyễn Mạnh Thắng – P. Chủ tịch HĐQT, Trưởng Ban giá cước tiếp thị – Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam

3. Patrick. Thevenoux – Ủy viên, Đại diện NEXANS tại Việt nam

4. Lee, Jong Gun – Ủy viên, Kiêm Tổng GĐ Công ty VNDS

5. Ngô Hồng Quân – Ủy viên, Kiêm Phó Tổng GĐ Công ty VNDS

04/2007 1. Patrick. Thevenoux – Chủ tịch HĐQT

2. Nguyễn MạnhThắng – P. Chủ tịch HĐQT, Trưởng Ban giá cước tiếp thị – Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam

3. Michel Lemaire – Ủy viên

4. Nguyễn Ngọc Tâm – Ủy viên, Kiêm Tổng GĐ Công ty VNDS

5. Ngô Hồng Quân – Ủy viên, Kiêm Phó Tổng GĐ Công ty VNDS

2007 – 2012 1. Nguyễn Mạnh Thắng – Chủ tịch HĐQT, Trưởng Ban giá cước tiếp thị – Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam.

2. Ngô Hồng Quân – Ủy viên HĐQT, Tổng GĐ Công ty.

3. Đỗ Nguyệt Ánh – Ủy viên HĐQT, Phó Tổng GĐ Tổng Công ty Điện lực Miền Bắc.

4. Nguyễn Kim Kỳ – Ủy viên HĐQT, Chủ tịch, Tổng GĐ Công ty CP Cokyvina.

5. Trần Xuân Thái – Ủy viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc Công ty.

6. Nguyễn Mạnh Hà – Trưởng ban Kiểm soát, Phó Ban Tổ chức và Nhân sự – EVN NPC.

7. Lê Thanh Bình – Thành viên ban Kiểm soát, Phó Ban Kế hoạch – Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam.

8. Trần Thị Tuyết Mai – Thành viênban Kiểm soát, Kế toán trưởng Công ty CP Cokyvina.

2012 – 2017 1. Nguyễn Mạnh Thắng – Chủ tịch HĐQT, Chánh Văn phòng – Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam.

2. Ngô Hồng Quân – Ủy viên HĐQT, Tổng GĐ Công ty.

3. Đỗ Nguyệt Ánh – Ủy viên HĐQT, Phó Tổng GĐ Tổng Công ty Điện lực Miền Bắc.

4. Phạm Ngọc Ninh – Ủy viên HĐQT, Chủ tịch, Tổng GĐ Công ty CP Cokyvina.

5. Trần Xuân Thái – Ủy viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc Công ty.

6. Ngô Hữu Tâm – Ủy viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc Công ty.

7. Đinh Quang Hữu – Ủy viên HĐQT.

9. Lê Thanh Bình – Trưởng ban Kiểm soát, Phó Ban Kế hoạch – Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam.

8. Nguyễn Mạnh Hà – Thành viên ban Kiểm soát, Phó Ban Tổ chức và Nhân sự – EVN NPC.

10. Trần Thị Tuyết Mai – Thành viên ban Kiểm soát, Kế toán trưởng Công ty CP Cokyvina.

2017 – 2022

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY NHIỆM KỲ III (2017-2022):

1. Ông Lê Thanh Sơn               – Chủ tịch HĐQT.

(Ông Lê Thanh Sơn thôi làm Chủ tịch HĐQT/TV HĐQT Công ty nhiệm kỳ III từ ngày 07/06/2018 theo NQ số 36/18/NQ-ĐHĐCĐ)

2. Ông Ngô Hồng Quân            – Chủ tịch HĐQT.

(Ông Ngô Hồng Quân giữ chức Chủ tịch HĐQT Công ty nhiệm kỳ III từ ngày 07/06/2018 theo NQ số 36/18/NQ-ĐHĐCĐ)

4. Ông TrầnXuân Thái             – TV HĐQT/ Phó Tổng giám đốc

(Ông Trần Xuân Thái giữ chức Phó Chủ tịch HĐQT Công ty nhiệm kỳ III từ ngày 07/06/2018 theo NQ số 36/18/NQ-ĐHĐCĐ)

3. Bà Vũ Hồng Hạnh                 – UV HĐQT, Tổng giám đốc Công ty.

5. Ông Đinh Quang Hữu          – TV HĐQT

(Ông Đinh Quang Hữu thôi làm TV HĐQT Công ty nhiệm kỳ III từ ngày 07/06/2018 theo NQ số 36/18/NQ-ĐHĐCĐ)

6. Ông Trần Quốc Việt              – TV HĐQT

(Ông Trần Quốc Việt làm TV HĐQT Công ty nhiệm kỳ III từ ngày 07/06/2018 theo NQ số 36/18/NQ-ĐHĐCĐ)

7. Ông Ngô Hữu Tâm               – TV HĐQT

(Ông Ngô Hữu Tâm làm TV HĐQT Công ty nhiệm kỳ III từ ngày 07/06/2018 theo NQ số 36/18/NQ-ĐHĐCĐ)

BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY NHIỆM KỲ III (2017-2022):

1. Ông Nguyễn Quang Trình    – Ban Kiểm soát.

2. Ông Vũ Hoàng Công            – Ban kiểm soát.

3. Bà Phạm Thùy Dương         – Ban kiểm soát.

(Bà Phạm Thùy Dương thôi làm TV Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ III từ ngày 07/06/2018 theo NQ số 36/18/NQ-ĐHĐCĐ)

4. Ông Đinh Quang Hữu           – Ban Kiểm soát.

(Ông Đinh Quang Hữu Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ III từ ngày 07/06/2018 theo NQ số 36/18/NQ-ĐHĐCĐ)

5. Ông Phạm Văn Ninh             – Ban kiểm soát.

(Ông Phạm Văn Ninh Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ III từ ngày 07/06/2018 theo NQ số 36/18/NQ-ĐHĐCĐ)

2022 – Nay

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY NHIỆM KỲ IV (2022 – 2027):

1. Ông Ngô Hoàng Phương       – Chủ tịch HĐQT.

2. Ông Nguyễn Thanh Hải         – Thành viên HĐQT.

3. Ông Ngô Hữu Tâm                 – Ủy viên HĐQT – Tổng Giám đốc

BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY NHIỆM KỲ IV (2022 – 2027):

1. Ông Phạm Văn Ninh              – Trưởng Ban kiểm soát.

2. Ông Đinh Quang Hữu           – Thành viên Ban kiểm soát.

3. Ông Vũ Hoàng Công            – Thành viên Ban kiểm soát.

Nguồn: VINACAP