VINACAP KIM LONG

Quan hệ cổ đông

VTE – TRẢ CỔ TỨC NĂM 2017 BẰNG TIỀN

Công ty cổ phần Viễn thông Điện tử VINACAP thông báo về ngày trả cổ tức bằng tiền mặt sau: Tên tổ chức phát hành:  Công ty cổ phần Viễn thông Điện tử VINACAP Tên chứng khoán:          Cổ phiếu Công ty cổ phần Viễn thông Điện tử VINACAP Mã chứng khoán:  […]

MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Vinacap Kim long trân trọng kính mời Quý Cổ đông Công ty tới tham dự phiên họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2023 với nội dung như sau: Thời gian và địa điểm họp: Thời gian     : 08h00 thứ hai, ngày 22 tháng 05 […]

THÔNG BÁO – VỀ NGÀY ĐĂNG KÝ CUỐI CÙNG ĐỂ THỰC HIỆN QUYỀN THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

Tên Tổ chức phát hành  : CÔNG TY CỔ PHẦN VINACAP KIM LONG Tên giao dịch                : Công Ty Cổ Phần Vinacap Kim Long Trụ sở chính                  : Dốc Vân, xã Yên Viên, huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội Điện thoại                     : (84.24) 35377989     – Fax: (84.24) 35377988 Chúng tôi thông báo đến Trung […]

MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2023

KÍNH GỬI: QUÝ CỔ ĐÔNG CÔNG TY CP VINACAP KIM LONG Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Vinacap Kim long trân trọng kính mời Quý Cổ đông Công ty tới tham dự phiên họp Đại hội đồng Cổ đông bất thường năm 2023 với nội dung như sau: Thời gian và địa điểm […]

THÔNG BÁO – VỀ NGÀY ĐĂNG KÝ CUỐI CÙNG ĐỂ THỰC HIỆN QUYỀN THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2023

Kính gửi:     Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam Tên Tổ chức phát hành: CÔNG TY CỔ PHẦN VINACAP KIM LONG Tên giao dịch: Công ty Cổ phần Vinacap Kim Long Trụ sở chính: Dốc Vân, Yên Viên, Gia lâm, Hà nội Điện thoại:    (84.24) 35377989                                  Fax: Chúng tôi thông báo đến Trung tâm […]

THÔNG BÁO CHI TRẢ CỔ TỨC NĂM 2021

Tên Tổ chức phát hành/ chứng khoán: Cổ phiếu Cty Cp Vinacap Kim Long Mã chứng khoán           : VTE     – Loại chứng khoán : Cổ phiếu phổ thông. Mệnh giá giao dịch        : 10.000 đồng/cổ phiếu Sàn giao dịch                : UPCOM Căn cứ Nghị quyết số 01/ 22 / NQ – ĐHĐCĐ ngày 07/03/2022 của […]