VINACAP KIM LONG

Quan hệ cổ đông

THÔNG BÁO – CHI TRẢ CỔ TỨC NĂM 2023

KÍNH GỬI: TỔNG CÔNG TY LƯU KÝ VÀ BÙ TRỪ CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM Tên Tổ chức phát hành/ chứng khoán: CÔNG TY CỔ PHẦN VINACAP KIM LONG Tên giao dịch: Công ty Cổ phần Vinacap Kim Long Trụ sở chính: Dốc Vân, Yên Viên, Gia lâm, Hà nội Điện thoại: (84.24) 35377989 Chúng tôi […]

THÔNG BÁO – Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

THÔNG BÁO Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Tên Tổ chức phát hành   : Công ty Cổ phần Vinacap Kim Long Tên giao dịch                : Công ty Cổ phần Vinacap Kim Long Trụ sở chính                  : Dốc Vân, xã Yên […]

VTE – TRẢ CỔ TỨC NĂM 2017 BẰNG TIỀN

Công ty cổ phần Viễn thông Điện tử VINACAP thông báo về ngày trả cổ tức bằng tiền mặt sau: Tên tổ chức phát hành:  Công ty cổ phần Viễn thông Điện tử VINACAP Tên chứng khoán:          Cổ phiếu Công ty cổ phần Viễn thông Điện tử VINACAP Mã chứng khoán:  […]