VINACAP KIM LONG

Thành Tích Đạt Được

HUÂN HUY CHƯƠNG CỦA ĐẢNG VÀ NHÀ NƯỚC

BẰNG KHEN CỦA NHÀ NƯỚC VÀ CÁC BỘ NGÀNH

BẰNG KHEN CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

BẰNG KHEN BỘ THƯƠNG MẠI

BẰNG KHEN CỦA P. TM CN VIỆT NAM

BẰNG KHEN CỦA UBND TP HÀ NỘI

BẰNG KHEN TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

CÁC GIẢI THƯỞNG ĐÃ ĐẠT ĐƯỢC

GIẢI BẠC CHẤT LƯỢNG VIỆT NAM NĂM

HUY CHƯƠNG VÀNG HỘI CHỢ THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ EXPO

Nguồn: VINACAP