VINACAP KIM LONG

NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ NANO CỦA RYO

Xác định văn hoá doanh nghiệp chính là cầu nối gắn kết cán bộ công nhân viên trong doanh nghiệp, giữa doanh nghiệp với cộng đồng xã hội, VNPT Hà Nội đang đẩy mạnh triển khai văn hoá VNPT rộng rãi trên toàn đơn vị bằng nhiều hình thức. Một trong những hoạt động đó chính là Hội thi “Văn hoá VNPT Thủ đô – Kinh doanh giỏi, kỹ thuật giỏi” năm 2015.