VINACAP KIM LONG

MÁNG ĐÈN VINACAP

PRODUCT CATEGORIES

NEWS

MÁNG ĐÈN VINACAP

Short description

 

– Chấn lưu cơ sử dụng dây đồng và Fe silic, không tỏa nhiệt, không tạo tiếng ồn

Product Description