VINACAP KIM LONG

CHỐT DANH SÁCH CỔ ĐÔNG ĐỂ TRẢ CỔ TỨC NĂM 2019 BẰNG TIỀN MẶT

CHỐT DANH SÁCH CỔ ĐÔNG ĐỂ TRẢ CỔ TỨC NĂM 2019 BẰNG TIỀN MẶT

Mời Quý vị xem chi tiết văn bản theo đường dẫn sau:

https://drive.google.com/file/d/18M4Porb8w-4R2t-PjAVdCAIKb_WRG0F_/view?usp=sharing

Tin cùng chuyên mục