VINACAP KIM LONG

ĐIỀU CHỈNH THỜI GIAN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

ĐIỀU CHỈNH THỜI GIAN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

THÔNG BÁO 

V/v Điều chỉnh thời gian họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2020

KÍNH GỬI: QUÝ CỔ ĐÔNG CÔNG TY CP VIỄN THÔNG ĐIỆN TỬ VINACAP

Ngày 10/04/2020, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Viễn thông Điện tử Vinacap đã gửi Thông báo/thư mời họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2020 số 01/20/TB-HĐQT về việc mời họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2020 tổ chức vào hồi 8h ngày 24/04/2020.

Để phù hợp với thực tế công tác tổ chức đại hội, Hội đồng Quản trị Công ty  xin thông báo điều chỉnh thời gian họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2020 như sau:

  1. Thời gian: 08h thứ 3, ngày 12 tháng 05 năm 2020.
  2. Địa chỉ tham dự trực tuyến: HTTPS://MEET.GOOGLE.COM/OJV-OEOZ-MUI
  3. Các nội dung khác như thông báo số 01/20/TB-HĐQT  ngày 10/04/2020.
  4. Mọi thông tin liên quan đến đại hội, Quý vị Cổ đông vui lòng liên hệ:

Công ty Cổ phần Viễn thông Điện tử VINACAP

Địa chỉ: Tầng 3 Tòa nhà N03-T5 Khu Đoàn Ngoại Giao, Phường Xuân Tảo, Quận Bắc Từ Liêm, TP Hà Nội.

Liên hệ:         Ms Giang –0904 323 469 – Email: giangvh@vinacap.vn;

        Ms Khuyên – Email: khuyenvinacap@gmail.com

Trân trọng thông báo./

Tin cùng chuyên mục