VINACAP KIM LONG

THÔNG BÁO CHỐT DCSD ĐỂ TỔ CHỨC ĐHĐCĐ BẤT THƯỜNG NĂM 2019 VÀ CHI TRẢ CỔ TỨC THEO NQ ĐHĐCĐ 2019

THÔNG BÁO CHỐT DCSD ĐỂ TỔ CHỨC ĐHĐCĐ BẤT THƯỜNG NĂM 2019 VÀ CHI TRẢ CỔ TỨC THEO NQ ĐHĐCĐ 2019

Thông báo chốt DCSD để tổ chức ĐHĐCĐ bất thường năm 2019 và Chi trả cổ tức theo NQ ĐHĐCĐ 2019

 • KÍNH GỬI:QUÝ CỔ ĐÔNG CÔNG TY CP VIỄN THÔNG ĐIỆN TỬ VINACAP

  Tên Tổ chức phát hành   : Công ty cổ phần Viễn thông Điện tử VINACAP

  Tên giao dịch                    : Công ty cổ phần Viễn thông Điện tử VINACAP

  Trụ sở chính                     : Dốc Vân, xã Yên Viên, huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội

  Điện thoại                         : (84.24) 35377989      – Fax: (84.24) 35377988

  Chúng tôi thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:

  Tên chứng khoán             : Cổ phiếu Công ty cổ phần Viễn thông Điện tử VINACAP

  Mã chứng khoán              : VTE

  Loại chứng khoán            : Cổ phiếu phổ thông

  Mệnh giá giao dịch          : 10.000 đồng/cổ phiếu

  Sàn giao dịch                    : UPCOM

  Ngày đăng ký cuối cùng : Ngày 27 tháng 09 năm 2019.

  1. Lý do và mục đích:
   • Chốt Danh sách cổ đông về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền “Tham dự ĐHĐCĐ bất thường năm 2019 để Miễn nhiệm TV HĐQT và Bầu bổ sung TV HĐQT Công ty nhiệm kỳ III (2017-2022) theo Văn bản của Tập đoàn VNPT” và “Chi trả cổ tức theo NQ ĐHĐCĐ thường niên năm 2019”.
  2. Nội dung cụ thể:

  Tham dự đại hội đồng cổ đông

  1. Tỷ lệ thực hiện:
   •  Đối với cổ phiếu phổ thông: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết
  2. Thời gian thực hiện:
  • Dự kiến Tổ chức ĐHĐCĐ bất thường: Ngày 10 tháng 10 năm 2019.
  • Thời gian chi trả cổ tức: Từ ngày ngày 11 tháng 10 năm 2019.
  • Địa điểm: Văn phòng Công ty VINACAP – Tầng 3 Tòa nhà N03-T5 (Tòa HACC1) Khu Đoàn Ngoại Giao, P. Xuân Tảo, Q. Bắc Từ Liêm, TP Hà Nội.
   1. Nội dung họp:
  • ĐHĐCĐ bất thường năm 2019 thông qua việc“Miễn nhiệm TV HĐQT và Bầu bổ sung TV HĐQT Công ty nhiệm kỳ III (2017-2022) theo Văn bản của Tập đoàn VNPT”.

  Đề nghị VSD lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:

  1. Địa chỉ nhận Danh sách (bản cứng):

  Mr Lê Anh Xuân – 0919.26.85.85

  Công ty CP Viễn thông Điện tử VINACAP

  Địa chỉ: Tầng 3 Tòa nhà N03-T5 Khu Đoàn Ngoại Giao, Phường Xuân Tảo, Quận Bắc Từ Liêm, TP Hà Nội.

  Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSD. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.

  Trân trọng cảm ơn!

   

  NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

  TỔNG GIÁM ĐỐC

  Nơi nhận:

  • Như trên;
  • Lưu.

  (Đã ký)

  VŨ HỒNG HẠNH

   

  Quý Cổ đông tải Tài liệu Tại đây

Tin cùng chuyên mục