VINACAP KIM LONG

THÔNG BÁO MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2019

THÔNG BÁO MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2019

THÔNG BÁO MỜI HỌP 

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2019

KÍNH GỬI: QUÝ CỔ ĐÔNG CÔNG TY CP VIỄN THÔNG ĐIỆN TỬ VINACAP

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Viễn thông Điện tử VINACAP trân trọng kính mời Quý Cổ đông Công ty tới tham dự phiên họp Đại hội đồng Cổ đông bất thường năm 2019 với nội dung như sau:

 1. Thời gian và địa điểm họp:
 • Thời gian     : 08h30 thứ5, ngày 17 tháng10năm 2019.
 • Địa điểm      : Văn phòng Công ty VINACAP.
 • Địa chỉ         : Tầng 3 Tòa nhà N03-T5 Khu Đoàn Ngoại Giao, Phường Xuân Tảo,                       Quận Bắc Từ Liêm, TP Hà Nội.
 1. Điều kiện tham dự:
 • Tất cả các cổ đông phổ thông sở hữu hoặc được ủy quyền đại diện sở hữu cổ phần theo Danh sách cổ đông của Công ty CP Viễn thông Điện tử VINACAP tại thời điểmchốt danh sách cổ đông ngày 27 tháng 09 năm 2019của Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD).
 1. Nội dung chính của Đại hội thông qua:
 • Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ III (2017-2022) theo Văn bản của Tập đoàn VNPT.
 • Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ III (2017-2022) theo Văn bản của Tập đoàn VNPT.
 • Các vấn đề về tổ chức điều hành thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng Cổ đông (nếu có).
 1. Tham dự Đại hội
 • Quý Cổ đông vui lòng xác nhận việc tham dự Đại hội trước 11h00 thứ 3ngày 15 tháng 10 năm 2019 bằng điện thoại, fax hoặc e-mail về Ban tổ chức theo địa chỉ:
 • Phòng Tổ chức Tổng hợp – Công ty Cổ phần Viễn thông Điện tử VINACAP
 • Địa chỉ: Tầng 3 Tòa nhà N03-T5 Khu Đoàn Ngoại Giao, Phường Xuân Tảo, Quận Bắc Từ Liêm, TP Hà Nội.
 • Trường hợp vì lý do cá nhân, Quý vị Cổ đông có thể đăng ký hoặc Uỷ quyền qua số điện thoại: 0243.5377989 – fax: 024.35377988

Liên hệ:   Mr Xuân – 0919.26.85.85 (viber/zalo) – Email: xuanla@vinacap.vn;

                  Mr Thanh-0906.248.666 (viber/zalo) – Email: thanhnh@vinacap.vn.

 • Trường hợp không thể trực tiếp tham dự Đại hội, để thực hiện quyền biểu quyết của mình, Quý Cổ đông có thể tham dự Đại hội qua hình thức ủy quyền (ủy quyền cho một người mà Quý Cổ đông lựa chọn hoặc ủy quyền cho TV HĐQT Công ty).
 • Khi tham dự Đại hội, xin vui lòng mang theo Thư mời và/hoặc Giấy ủy quyền tham dự Đại hội (nếu là người được ủy quyền) kèm theo CMND hoặc Hộ chiếu hoặc Thẻ căn cước công dân(bản chính).
 • Mọi chi phí ăn ở, đi lại và các chi phí khác do Quý vị cổ đông tự trang trải.

Các tài liệu liên quan đến Đại hội được Công ty gửi trực tiếp đến Quý Cổ đông và đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty (mục quan hệ cổ đông): http://www.vinacap.vn.

Rất mong sự hiện diện của Quý vị cổ đông để Đại hội thành công tốt đẹp.

Trân trọng kính mời!

 

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH HĐQT

Nơi nhận:

 • Như trên;
 • Lưu.

(Đã ký)

NGÔ HOÀNG PHƯƠNG

Tin cùng chuyên mục