VINACAP KIM LONG

THƯ MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

THƯ MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

THƯ MỜI HỌP 

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

KÍNH GỬI: QUÝ CỔ ĐÔNG CÔNG TY CP VIỄN THÔNG ĐIỆN TỬ VINACAP

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Viễn thông Điện tử VINACAP trân trọng kính mời Quý Cổ đông Công ty tới tham dự phiên họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2020 với nội dung như sau:

 1. Thời gian và địa điểm họp:
 • Thời gian: 08h thứ sáu, ngày 24 tháng 04 năm 2020.
 • Địa chỉ tham dự trực tuyến: HTTPS://MEET.GOOGLE.COM/OJV-OEOZ-MUI
 1. Điều kiện tham dự:
 • Tất cả các cổ đông phổ thông sở hữu hoặc được ủy quyền đại diện sở hữu cổ phần theo Danh sách cổ đông của Công ty CP Viễn thông Điện tử VINACAP tại thời điểm chốt danh sách cổ đông của Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD).
 1. Nội dung chính của Đại hội thông qua:
 • Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị.
 • Thông qua Báo cáo tổng kết hoạt động của Ban kiểm soát.
 • Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về:
  • Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2019; Thực hiện phân phối lợi nhuận, chia cổ tức và chi trả thù lao HĐQT, BKS  năm 2019;
  • Kế hoạch sản xuất kinh doanh; Kế hoạch phân phối lợi nhuận và chia cổ tức; Kế hoạch chi trả thù lao HĐQT và BKS; Kế hoạch đầu tư; Lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2020.
 • Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng Cổ đông.
 1. Tham dự Đại hội
 • Quý Cổ đông vui lòng xác nhận việc tham dự Đại hội trước 11h00 thứ 5 ngày 23 tháng 04 năm 2020 theo mục quan hệ cổ đông: http://www.vinacap.vn
 • Hoặc xác nhận bằng điện thoại, fax hoặc e-mail về Ban tổ chức theo địa chỉ:
 • Phòng Tổ chức Tổng hợp – Công ty Cổ phần Viễn thông Điện tử VINACAP
 • Địa chỉ: Tầng 3 Tòa nhà N03-T5 Khu Đoàn Ngoại Giao, Phường Xuân Tảo, Quận Bắc Từ Liêm, TP Hà Nội.
 • Trường hợp vì lý do cá nhân, Quý vị Cổ đông có thể đăng ký hoặc Uỷ quyền qua số điện thoại: 0243.5377989 / 35378051 – fax: 024.35377988 –

         Liên hệ:   Ms Giang –0904 323 469 – Email: giangvh@vinacap.vn;

                       Ms Khuyên – Email: khuyenvinacap@gmail.com

Trường hợp không thể trực tiếp tham dự Đại hội trực tuyến, để thực hiện quyền biểu quyết của mình Quý Cổ đông có thể tham gia biểu quyết theo mục quan hệ cổ đông: http://www.vinacap.vn trước 10h ngày 24/04/2020.

Các tài liệu liên quan đến Đại hội được Công ty gửi trực tiếp đến Quý Cổ đông và đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty (mục quan hệ cổ đông): http://www.vinacap.vn.

Rất mong sự hiện diện của Quý vị cổ đông để Đại hội thành công tốt đẹp.

Trân trọng kính mời!

 

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

UV HĐQT/ TỔNG GIÁM ĐỐC

VŨ HỒNG HẠNH (đã ký)

 

 • Đăng ký tham dự đại hội cổ đông Năm 2020 – Công ty CP Viễn Thông điện tử Vinacap, TẠI ĐÂY
 • Thẻ biểu quyết đại hội cổ đông Năm 2020 – Công ty CP Viễn Thông điện tử Vinacap, TẠI ĐÂY
 • Mẫu giấy ủy quyền xin vui lòng tải  TẠI ĐÂY
Tin cùng chuyên mục