VINACAP KIM LONG

VTE – TRẢ CỔ TỨC NĂM 2017 BẰNG TIỀN

VTE – TRẢ CỔ TỨC NĂM 2017 BẰNG TIỀN

Công ty cổ phần Viễn thông Điện tử VINACAP thông báo về ngày trả cổ tức bằng tiền mặt sau:

Tên tổ chức phát hành:  Công ty cổ phần Viễn thông Điện tử VINACAP

Tên chứng khoán:          Cổ phiếu Công ty cổ phần Viễn thông Điện tử VINACAP

Mã chứng khoán:            VTE

Mã ISIN:                          VN000000VTE2

Mệnh giá:                       10.000 đồng

Sàn giao dịch:                 UpCOM

Loại chứng khoán:          Cổ phiếu phổ thông

Theo danh sách cổ đông do VSD chốt ngày: 26/10/2018

–         Lý do và mục đích: Trả cổ tức năm 2017 bằng tiền

–         Tỷ lệ thực hiện: 2%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 200 đồng).

–         Ngày thanh toán: 09/11/2018.

–         Địa điểm thực hiện:

  • Đối với chứng khoán lưu ký: người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký.
  • Đối với chứng khoán chưa lưu ký: người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Công ty cổ phần Viễn thông Điện tử Vinacap (địa chỉ: Tầng 3 Tòa nhà N03-T5 (Tòa nhà HACC1) Khu Đoàn Ngoại giao, phường Xuân Tảo, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội) vào các ngày làm việc bắt đầu từ ngày 09/11/2018.

Lưu ý:

  • Cổ đông đến nhận cổ tức năm 2017 bằng tiền phải mang Sổ chứng nhận sở hữu cổ phần và/hoặc chứng minh nhân dân/Thẻ căn cước bản chính. Trường hợp nhận thay phải có giấy ủy quyền hợp pháp kèm theo Sổ chứng nhận sở hữu cổ phần, chứng minh nhân dân/thẻ căn cước có công chứng của người ủy quyền và chứng minh nhân dân/thẻ căn cước bản chính của người được ủy quyền.
  • Cổ đông nhận cổ tức bằng chuyển khoản gửi đề nghị thông báo số tài khoản  – Chi nhánh Ngân hàng và đơn vị thụ  hưởng đến Phòng Kế toán – Công ty cổ phần Viễn thông Điện tử Vinacap (địa chỉ: Tầng 3 Tòa nhà N03-T5 (Tòa nhà HACC1) Khu Đoàn Ngoại giao, phường Xuân Tảo, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội).
Tin cùng chuyên mục