VINACAP KIM LONG

THI ĐUA LÀ ĐỘNG LỰC QUAN TRỌNG THÚC ĐẨY PHÁT TRIỂN

THI ĐUA LÀ ĐỘNG LỰC QUAN TRỌNG THÚC ĐẨY PHÁT TRIỂN

Phát biểu tại Đại hội, Bộ trưởng Bộ TTTT Nguyễn Bắc Son nhấn mạnh, thấm nhuần lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Thi đua là yêu nước, yêu nước phải thi đua và những người thi đua là những người yêu nước nhất”, trong những năm qua, Bộ TTTT luôn quan tâm đến công tác thi đua; đồng thời tích cực tổ chức triển khai các phong trào thi đua yêu nước, làm cho công tác thi đua khen thưởng thực sự là động lực, cổ vũ động viên cán bộ công chức, viên chức và người lao động trong toàn ngành, góp phần đưa ngành TTTT liên tục phát triển vững mạnh, đóng góp ngày càng xứng đáng vào những thành tựu chung của đất nước.

Đại hội nhằm đánh giá những thành tựu, kết quả đạt được trong phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2011-2015, chỉ ra những tồn tại, hạn chế cần khắc phục, đúc rút những bài học kinh nghiệm, đồng thời đề ra phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp nhằm tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua và công tác khen thưởng trong giai đoạn 2016-2020.

Trong những năm qua, ngành TTTT đã có những bước phát triển ổn định, bền vững trên các lĩnh vực báo chí, xuất bản, viễn thông, CNTT, bưu chính… Năm 2014, tổng doanh thu ngành đạt 305.000 tỷ đồng; viễn thông trở thành ngành phát triển bền vững, hạ tầng mạng lưới viễn thông, Internet phát triển ổn định, lành mạnh với 24 doanh nghiệp được cấp phép dịch vụ viễn thông di động, 124 triệu thuê bao di động, 36 triệu thuê bao 3G…

Đại hội đã biểu dương thành quả chung của phong trào thi đua yêu nước, các gương điển hình tiên tiến, các tập thể, cá nhân tiêu biểu trong phong trào thi đua yêu nước 5 năm qua, qua đó tạo không khí thi đua mới, cổ vũ, khởi dậy mọi nguồn sáng tạo, động viên mọi nguồn lực xây dựng và phát triển ngành TT&TT Việt Nam, góp phần thực hiện thắng lợi sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước vì mục tiêu “Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”.

Trong 5 năm qua, Ngành TT&TT có 2  tập thể, 2 cá nhân được phong tặng, truy tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân; 4 tập thể được phong tặng danh hiệu Anh hùng lao động thời kỳ đổi mới; 103 lượt tập thể được tặng Cờ thi đua của Chính phủ về thành tích dẫn đầu công tác thi đua hàng năm; 928 lượt tập thể được tặng Cờ thi đua của Bộ TT&TT về thành tích dẫn đầu công tác thi đua hàng năm; 13 tập thể được tặng thưởng Huân chương Độc lập các hạng; 111 tập thể được tặng Huân chương Lao động các loại; 231 tập thể được tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ; 43 cá nhân được phong tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua toàn quốc; 1.679 lượt cá nhân được tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp Bộ TT&TT; 418 cá nhân được tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ; 4.800 lượt cá nhân được tặng Bằng khen của Bộ trưởng Bộ TT&TT; hàng nghìn tập thể, cá nhân được tặng thưởng danh hiệu Lao động xuất sắc, Lao động tiên tiến, Chiến sĩ thi đua cơ sở của Bộ, ngành.

Thời gian qua, ngành TTTT đã phát động nhiều phong trào thi đua, đem lại hiệu quả tích cực cho ngành và đời sống xã hội.Các phong trào thi đua “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”; “Phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật”,“Ứng dụng khoa học công nghệ” nhằm nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả công tác đã được hầu hết các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và toàn thể CBCNVC và người lao động tích cực hưởng ứng. Nhiều đề tài, đề án, sáng kiến đã được ứng dụng vào thực tế mang lại hiệu quả thiết thực nhằm từng bước hoàn thiện cơ chế, chính sách, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước của Bộ. Phong trào thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo được các doanh nghiệp CNTT & TT triển khai sâu rộng, mang lại lợi ích thiết thực.

Tiêu biểu là phong trào thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo của VNPT đã luôn phát huy sáng kiến, gắn liền với nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, trực tiếp góp phần nâng cao hiệu quả công tác, tăng năng suất lao động. Từ năm 2010 đến nay, toàn VNPT đã có trên 16 nghìn sáng kiến được công nhận ở cấp cơ sở, trong đó hơn 700 sáng kiến tiêu biểu đã được xét công nhận cấp Tập đoàn, với tổng giá trị làm lợi lên đến hàng trăm tỷ đồng. Hàng năm, Tập đoàn đã tổ chức thường xuyên cuộc thi “Sáng tạo VNPT” các cấp. Cuộc thi đã thu hút các ý tưởng, giải pháp sáng tạo giúp Tập đoàn và các đơn vị giải quyết những vấn đề quan trọng và cấp bách trong sản xuất kinh doanh. Qua tổng kết cuộc thi do Tập đoàn và Công đoàn Bưu điện Việt Nam phát động giai đoạn vừa qua, đã có hàng nghìn giải pháp sáng tạo được đưa ra từ cấp cơ sở, trong đó hơn 60 giải pháp xuất sắc đã được Tập đoàn xét trao giải.  Tập đoàn đã được Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã xét tặng 145 bằng “Lao động sáng tạo”; đối với các giải thưởng cấp quốc gia, Tập đoàn đạt được 09 giải thưởng “Sáng tạo kỹ thuật Việt Nam – VIFOTEC”, “Sao Khuê”, “Nhân tài đất Việt”.  Bên cạnh đó, nhiều phong trào thi đua khác như “Học tập, nâng cao trình độ, năng lực công tác”; “Giữ gìn an ninh chính trị, an toàn cơ quan, đơn vị”; “ Xanh – Sạch- Đẹp, An toàn vệ sinh lao động”; “Xây dựng đời sống, văn hoá, thể thao”… đã được triển khai  sâu rộng trong toàn Ngành.

Phát biểu tại Đại hội, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc ghi nhận công nghệ thông tin, viễn thông Việt Nam đã thắng trên sân nhà trong cuộc cạnh tranh quốc tế, báo chí làm tốt công tác thông tin, tuyên truyền bảo vệ chủ quyền biển đảo, an ninh an toàn thông tin ngày càng được đảm bảo…Phó Thủ tướng khẳng định cần nhìn nhận những hạn chế, tồn tại của ngành như quản lý báo chí, kiểm soát thông tin chống phá Đảng và Nhà nước trên môi trường mạng Internet, xây dựng Chính phủ điện tử còn khiêm tốn… Đồng thời Phó Thủ tướng yêu cầu các tập thể, cá nhân ngành TTTT tiếp tục thi đua thiết thực, vượt qua khó khăn, hạn chế, đưa ngành phát triển mạnh mẽ, giải quyết được nhiều yêu cầu mới của thực tế hội nhập, đấu tranh bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ.

Đại hội cũng tôn vinh, khen thưởng Bằng khen của Bộ trưởng cho 20 cá nhân điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua yêu nước 5 năm qua.

Tin cùng chuyên mục