VINACAP KIM LONG

CBTT BẤT THƯỜNG VỀ THAY ĐỔI NHÂN SỰ CHỦ CHỐT VÀ THAY ĐỔI TÊN CHỦ TỊCH HĐQT CÔNG TY

CBTT BẤT THƯỜNG VỀ THAY ĐỔI NHÂN SỰ CHỦ CHỐT VÀ THAY ĐỔI TÊN CHỦ TỊCH HĐQT CÔNG TY

Thực hiện Nghị quyết HĐQT về việc miễn nhiệm Phó Tổng Giám đốc Công ty (theo nguyện vọng cá nhân) và Thay đổi tên Chủ tịch HĐQT Công ty:

1.      Tên Tổ chức

:

Công ty Cổ phần Viễn thông Điện tử VINACAP
2.      Mã chứng khoán

:

VTE
3.      Trụ sở chính

:

Dốc Vân, xã Yên Viên, huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội
4.      Điện thoại

:

024.35377989          – Fax: 024.38272292
5.      Giấy đăng ký kinh doanh số: 0102306413 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 28/06/2007, cấp thay đổi lần thứ 06 ngày 23/05/2017.

Người thực hiện CBTT: Bà Vũ Hồng Hạnh – Chức vụ: UV HĐQT/Tổng Giám đốc

Loại công bố thông tin: Bất thường 24h

Tổng Giám đốc Công ty xin công bố thông tin bất thường như sau:

1.         Thay đổi nhân sự chủ chốt:

1.1.     Chức vụ hiện tại: Ông Trần Xuân Thái  – Giữ chức vụ: Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc Công ty nhiệm kỳ III (2017-2022).

1.2.     Chức vụ miễn nhiệm: Miễn nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty đối với Ông Trần Xuân Thái kể từ ngày 01 tháng 12 năm 2018 (theo nguyện vọng cá nhân).

2.        Thay đổi tên của Chủ tịch HĐQT Công ty nhiệm kỳ III (2017-2022):

Căn cứ theo Văn bản số 23/TL TĐHT ngày 03/10/2018 của UBND Huyện Thiệu Hóa về trích lục thay đổi hộ tịch:

–         Tên hiện tại: Ngô Hồng Quân

Sinh ngày: 20 tháng 5 năm 1973 – Giới tính: Nam – Dân tộc: Kinh – Quốc Tịch: VN

CCCD: 038073005581 do Cục Trưởng CCC ĐKQL CT và DLQG về DC cấp ngày 30/10/2018.

–         Thay đổi tên: Ngô Hoàng Phương

Sinh ngày: 20 tháng 5 năm 1973 – Giới tính: Nam – Dân tộc: Kinh – Quốc Tịch: VN

Quý cổ đông quan tâm tải thông báo Tại đây

Tin cùng chuyên mục