VINACAP KIM LONG

CÔNG BỐ THÔNG TIN – KÝ HỢP ĐỒNG KIỂM TOÁN BCTC NĂM 2024

CÔNG BỐ THÔNG TIN – KÝ HỢP ĐỒNG KIỂM TOÁN BCTC NĂM 2024

KÍNH GỬI: QUÝ CỔ ĐÔNG

Căn cứ Nghị Quyết số 02/24/NQ-ĐHĐCĐ ngày 17/04/2024 ĐHĐCĐ thường niên 2024 và Quyết định số 01/24/QĐ-HĐQT ngày 18/06/2024 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Vinacap Kim Long, Tổng Giám đốc Công ty xin thông báo:

Ngày 20/06/2024, Công ty Cổ phần Vinacap Kim long đã ký hợp đồng kiểm toán số 200624.012/HĐTC.KT2 với Công ty TNHH hãng kiểm toán AASC được thành lập và hoạt động theo giấy phép kinh doanh số 0100111105 do Sở kế hoạch và đầu tư Thành Phố Hà Nội cấp.

Địa chỉ            : Số 01 Lê Phụng Hiểu, Phường Tràng Tiền, Q. Hoàn Kiếm, Hà Nội

Điện thoại       : (84-24) 38241990 – Fax: (84-24) 38253973

  1. Nội dung kiểm toán gồm:
  • Soát xét Báo cáo tài chính cho kỳ kế toán từ ngày 01 tháng 01 năm 2024 đến ngày 30 tháng 06 năm 2024.
  • Kiểm toán Báo cáo tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2024.

Chúng tôi cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Trân trọng!

CBTT Ky hop dong kiem toan 2024

Tin cùng chuyên mục