VINACAP KIM LONG

THÔNG BÁO – CHI TRẢ CỔ TỨC NĂM 2023

THÔNG BÁO – CHI TRẢ CỔ TỨC NĂM 2023

KÍNH GỬI: TỔNG CÔNG TY LƯU KÝ VÀ BÙ TRỪ CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM

Tên Tổ chức phát hành/ chứng khoán: CÔNG TY CỔ PHẦN VINACAP KIM LONG

Tên giao dịch: Công ty Cổ phần Vinacap Kim Long

Trụ sở chính: Dốc Vân, Yên Viên, Gia lâm, Hà nội

Điện thoại: (84.24) 35377989

Chúng tôi thông báo đến Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt nam ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:

Tên chứng khoán: Cổ Phiếu Công ty Cổ phần Vinacap Kim Long

Mã chứng khoán            : VTE

Loại chứng khoán          : Cổ phiếu phổ thông.

Mệnh giá                       : 10.000 đồng

Sàn giao dịch                 : UPCOM

Ngày đăng ký cuối cùng: 20/06/2024

1/ Lý do và mục đích: Trả cổ tức năm 2023 bằng tiền

2/ Nội dung cụ thể:

  • Tỷ lệ thanh toán : 0,68% / Cổ phiếu (1 cổ phiếu nhận 68 đồng).
  • Ngày thanh toán :  ngày 28 tháng 06 năm 2024.
  • Địa điểm thực hiện:
  • Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại các thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.
  • Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại Phòng kế toán Công ty Vinacap Kim Long vào các ngày làm việc trong tuần bắt đầu từ ngày 28 tháng 06 năm 2024 (Địa chỉ: Tầng 2, Số 166 Phố Trần Vỹ, Phường Mai dịch, TP Hà Nội).
  • Điện thoại : (84.24) 35377989 – Fax: (84.24) 35377988
  • Chứng từ yêu cầu khi nhận cổ tức:
  • Đối với cổ đông là tổ chức: Sổ chứng nhận sở hữu cổ phần, giấy giới thiệu của tổ chức và CMND/Căn cước của người đến nhận cổ tức.
  • Đối với cổ đông là cá nhân: Sổ chứng nhận sở hữu cổ phần và giấy CMND/Căn cước của người đến nhận cổ tức. Nếu được cổ đông ủy quyền đến nhận phải có giấy ủy quyền hợp lệ.

Đề nghị Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt nam lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:

– Địa chỉ nhận Danh sách (bản cứng): Công ty Cổ phần Vinacap Kim Long. Địa chỉ: Tầng 2, Số 166 Phố Trần Vỹ, Phường Mai dịch, TP Hà Nội

– Địa chỉ email nhận file dữ liệu: hieund@vinacap.vn

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt nam. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.

Trân trọng cảm ơn!

Thong bao chot tra co tuc 2023

Tin cùng chuyên mục