VINACAP KIM LONG

THÔNG BÁO – VỀ NGÀY ĐĂNG KÝ CUỐI CÙNG ĐỂ THỰC HIỆN QUYỀN THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2023

THÔNG BÁO – VỀ NGÀY ĐĂNG KÝ CUỐI CÙNG ĐỂ THỰC HIỆN QUYỀN THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2023

Kính gửi:     Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam

Tên Tổ chức phát hành: CÔNG TY CỔ PHẦN VINACAP KIM LONG

Tên giao dịch: Công ty Cổ phần Vinacap Kim Long

Trụ sở chính: Dốc Vân, Yên Viên, Gia lâm, Hà nội

Điện thoại:    (84.24) 35377989                                  Fax:

Chúng tôi thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:

Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Vinacap Kim Long

Mã chứng khoán: VTE

Loại chứng khoán:  – Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng/Cổ phiếu

Sàn giao dịch: UPCOM

Ngày đăng ký cuối cùng: 16/01/2023

1. Lý do và mục đích: Đại hội cổ đông bất thường năm 2023

2. Nội dung cụ thể:

– Tỷ lệ thực hiện:

+ Đối với cổ phiếu phổ thông: 01 Cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết

– Thời gian đại hội: Dự kiến trong tháng 01/2023

– Địa điểm: Văn phòng Công ty Cổ Phần Vinacap Kim Long – Tầng 03 Tòa nhà N03T5 Khu Đoàn Ngoại Giao, Phường Xuân Tảo, Bắc Từ Liêm, Hà nội.

– Nội dung chính của Đại hội: Thông qua Điều lệ sửa đổi

Đề nghị VSD lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:

Địa chỉ nhận Danh sách (bản cứng): Công ty Cổ phần Vinacap Kim Long – Tầng 3 Tòa nhà N03-T5 (Tòa HACC1) Khu Đoàn Ngoại Giao, P. Xuân Tảo, Q. Bắc Từ Liêm, TP Hà Nội

– Địa chỉ email nhận file dữ liệu: hieund@vinacap.vn

 

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSD. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.

Tin cùng chuyên mục