VINACAP KIM LONG

THÔNG BÁO VỀ VIỆC LỰA CHỌN ĐƠN VỊ KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH 2016 CÔNG TY VINACAP

THÔNG BÁO VỀ VIỆC LỰA CHỌN ĐƠN VỊ KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH 2016 CÔNG TY VINACAP

Công ty CP Viễn thông Điện tử VINACAP xin gửi đến Quý Cổ đông thông báo v/v: “Chốt danh sách Cổ đông để tổ chức ĐHCĐ thường niên Năm 2017”

Mời Quý Cổ đông xem và tải thông báo Tại đây

Tin cùng chuyên mục