VINACAP KIM LONG

VINCAP CÔNG BỐ THÔNG TIN GỬI UBCK NHÀ NƯỚC & TT LƯU KÝ CHỨNG KHOÁN VN (VSD)

VINCAP CÔNG BỐ THÔNG TIN GỬI UBCK NHÀ NƯỚC & TT LƯU KÝ CHỨNG KHOÁN VN (VSD)

Công ty VINACAP đã gửi văn bản báo cáo UBCKNN và TT Lưu ký chứng khoán VN (VSD) về việc VINACAP công bố thông tin TV HĐQT – BKS – Chủ tịch HĐQT – Phó Chủ tịch HĐQT – Tổng giám đốc Công ty nhiệm kỳ III (2017-2022)

Chi tiết tài liệu, tải Tại đây

Tin cùng chuyên mục